Ubezpieczenie w każdej sytuacji

Czy zarząd spółki może się ubezpieczyć od podejmowania złych decyzji finansowych? W dobie, kiedy wszystko można ubezpieczyć to, dlaczego nie? Nie jest to nowy pomysł, pierwsze takie ubezpieczenie pojawiło się na giełdzie nowojorskiej w latach 30 ubiegłego wieku.

Europa opierała się tego rodzaju ubezpieczeniu i dopiero w połowie lat 70 pojawiły się pierwsze umowy tego typu na starym kontynencie. W Polsce ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków zarządów spółek pojawiły się dopiero po transformacji gospodarczej. Pierwotnie niewiele firm decydowało się na tego rodzaju ruch.

Ubezpieczenie dla spółek

Obecnie ubezpieczenie D&O w Polsce – jak określa się to ubezpieczenie obejmuje prawie wszystkie spółki, które są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Co to takiego są te polisy D&O? Jeśli firma chce się zabezpieczyć przed stratami finansowymi spowodowanymi błędnymi decyzjami popełnionymi przez zarząd spółki, prezesa, lub też prokurentów i inne osoby decyzyjne powinna natychmiast skorzystać z takiego ubezpieczenia. Z drugiej strony osoba, która błędną decyzję podjęła i w skutek tego akcjonariusze ponieśli straty jest chroniony przez ubezpieczenie d&o przed roszczeniami finansowymi.

Ubezpieczenie mogą zawrzeć wszyscy brokerzy ubezpieczeniowi, który zajmuje się ubezpieczeniami gospodarczymi. Kwota ubezpieczenia oraz wysokość składki jest podejmowana indywidualnie przez brokera po ocenie ryzyka. Stawka ubezpieczenia standardowo w Polsce wynoszą około 1-2 tysięcy od każdego miliona sumy gwarancyjnej. Jednak, jeśli ryzyko jest większe może podskoczyć nawet do kwoty 8 tysięcy złotych.

Obecnie najwyższa kwota ubezpieczenia w Polsce wynosi 1 miliard złotych, a więc pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych mają o co walczyć.

Skorzystaj z porady profesjonalnego brokera ubezpieczeniowego - formularz na stronie www.adlerbrokers.com.pl.

Data publikacji: 2014-06-24
 
Znaczniki: ekonomia, pieniądz, przedsiębiorstwa