Wyniki wyszukiwania dla kategorii "pieniądz"

Ubezpieczenie w każdej sytuacji

(...) ubezpieczenie D&O w Polsce – jak określa się to ubezpieczenie obejmuje prawie wszystkie spółki, które są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Co to takiego są te polisy D&O? Jeśli firma chce się zabezpieczyć przed stratami finansowymi spowodowanymi błędnymi decyzjami popełnionymi przez zarząd spółki, prezesa, lub też prokurentów i inne osoby decyzyjne powinna natychmiast skorzystać z takiego ubezpieczenia. Z drugiej strony osoba, która błędną decyzję podjęła i w skutek tego akcjonariusze ponieśli straty jest chroniony przez ubezpieczenie d&o przed roszczeniami finansowymi. Ubezpieczenie mogą (...)

Punktów: 32